/  Portfolio   /  Restaurant   /  Sablo – Filothei, Athens