/  Portfolio   /  Bar   /  Hotel Holiday Inn – Thessaloniki