/  Portfolio   /  Hotel   /  Grand Patelli – Myrina Limnos